0625058155 info@lansco.nl

LANSCOURANT

De LaNSCOurant brengt elk kwartaal een tijdschrift uit met tenminste 20 pagina’s nieuws, inspiratie en verhalen van en over het bonte gezelschap coöperatieve ondernemers die ons land bevolken. 

Adverteren

Vanaf maart 2019 is het mogelijk om te adverteren in de LaNSCOurant. Omdat we steun krijgen van het Oranje Fonds en Stichting Doen, kunnen we je dit eerste jaar bijna gratis advertentieruimte aanbieden. Een prachtkans voor jou als scharrelondernemer, voor jullie als coöperatie of voor jou als betrokken ondernemer.

Advertenties in de LaNSCOurant hebben drie formaten: 1/3 pagina liggend, 1/3 pagina staand of 1/6 pagina. In de afbeelding hiernaast zie je hoe de verschillende advertentievormen er op een pagina uit zien.

Het is ook mogelijk om een Scharreltje te plaatsen, die bestaan uit maximaal 5 regels tekst. Voor 2019 zijn ze gratis.

Hieronder zijn de verschillende advertentieopties met hun tarieven verder toegelicht.

 

Spelregels

  • Alleen advertenties voor producten en diensten die gerelateerd zijn aan het coöperatief scharrelondernemen.
  • Geen advertenties van politieke partijen
  • We kunnen advertenties weigeren.
  • Je kunt ook tekst met eventuele illustratie sturen en de vormgeving aan ons overlaten, als je tenminste niet heel bijzondere eisen aan de vorm stelt.
  • Als je de vormgeving uitbesteedt, zorg er dan voor dat de vormgever een exemplaar van de LaNSCOurant heeft gezien. Voor de vormgeving is niet alleen het formaat van belang, maar ook de kleur en structuur van het papier.
  • Als digitaal aanleveren niet lukt, zorg dan voor een reproduceerbaar zwart-wit origineel op papier.
  • De LanSCOurant verschijnt op 30 maart, 30 juni, 30 september en 30 december. Materiaal inzenden uiterlijk drie weken voor verschijnen via lansco2018@gmail.com of LaNSCO, Poststraat 13, 4851 AL Ulvenhout.  (Het hoeft niet op de laatste dag)
  • Reserveren en aanmelden doe je via het formulier hieronder.

Reserveren advertentie

Welk type advertentie wil je reserveren?

In welke editie wil je adverteren?

Bevestiging reserveren advertentie