0625058155 info@lansco.nl

OVER LANSCO

Waar staan we voor?

We wonen in een land waarin de burgemeesters roepen dat iedereen zichzelf mag zijn, dat we aangekomen zijn in een tijd waarin we vaker lef moeten tonen om het anders te gaan doen en waarin we als burgers opgeroepen worden van oude vertrouwde gedachten, paden en werkwijzen. Dat doen we!!

Onze Visie

We leveren een actieve bijdrage aan het Geluk van de Nederlandse burger.

Onze Missie

En dat doen we door op vernieuwende, avontuurlijke en creatieve manieren de belangen van Scharrelondernemers* in Nederland te behartigen.

*Mensen met een talent en/of vaardigheid, een uitkering in het kader van de Participatie-Wet (P-Wet, Bijstand) en bijna altijd een (onzichtbare) lichamelijke en/of psychische beperking,  die in Nederland de mogelijkheid krijgen om onder de vlag van een coöperatie (een deel van) hun uitkering zelf te verdienen door te ondernemen naar vermogen.

Elk mens in Nederland doet ertoe en heeft het recht om gelukkig te zijn, om erkend en gewaardeerd bij te dragen op de manier die bij hem of haar past. Mensen hebben allerlei inhoud in hun rugzak en die kleurt hun dagelijks bestaan. Kleurt op welke wijze zij in staat zijn hun bijdrage te leveren. Wij werken vanuit de aanname dat elke bijdrage hoe klein ook waardevol is en erkenning verdient. En in dat scala van bijdragen richten wij ons op scharrelondernemers: mensen met een talent en/of vaardigheid een      (P-Wet/bijstands-)uitkering, een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt, bijna altijd door (onzichtbare) lichamelijke en/of psychische beperkingen,  die onder de vlag van een coöperatie een deel van hun uitkering zelf willen verdienen door te ondernemen naar vermogen en door die bijdrage te leveren, werken aan het vergroten van hun geluk, ook als daar niet (direct) een verdienmodel uit voort vloeit.

Historie

In 2012 stond in Breda een groep mensen die vrijwilligerswerk deden en graag meer wilden bijdragen gezien de kwaliteiten die ze in huis hebben, op om Nederland te laten zien dat de (voor)oordelen over mensen in de bijstand voor hen niet opgaan. Ze gingen in overleg met de gemeente en verzonnen een pilot: een coöperatie waarin mensen met (langdurige) bijstand, een talent of vaardigheid en een wens daar omzet mee te maken, de mogelijkheid kregen om een deel van hun uitkering zelf te verdienen door te ondernemen naar vermogen: De Vrije Uitloop, de eerste Nederlandse coöperatie voor scharrelondernemers, was in december 2013 een feit.

De situatie nu

Vijf jaar later zijn er meer dan 20 coöperaties in het land opgericht waarin 194 mensen actief scharrelondernemen. Veelal geïnspireerd door De Vrije Uitloop. De coöperaties hebben allemaal hun eigen verhaal, eigen regels en eigen mensen*. Het is een bont gezelschap van mensen die op hun manier hun steentje bijdragen aan onze participatie-maatschappij.

Deze groep en deze initiatieven hebben het niet gemakkelijk in Nederland. De (voor)oordelen zijn er niet mee weggeruimd, deze ‘doelgroep’ is niet geliefd en weinig partijen willen investeren in mensen die wellicht altijd afhankelijk zijn van een uitkering.

De scharrelondernemers zelf echter geven aan enorm gelukkig te zijn met deze mogelijkheid. En daarom is, met dank aan het Oranje Fonds en Stichting DOEN, LaNSCO opgericht.Anno 2018-2019 waait de neo-liberale wind weer hard in ons land. Er zijn weer veel banen, dus neigen gemeentes onder druk van de heftige bezuinigingen in het sociale domein en grote tekorten op bijstandsgelden, naar het steeds weer terugkerende korte-termijn handelen: mensen dwingen uit te stromen voor tenminste 6 maanden, zodat er enige tijd aanspraak op WW gemaakt kan worden en ze voor 9 maanden verdwijnen uit de archieven: wat uitstroom heet. Een onwenselijke situatie voor vele mensen voor wie dit enorme effecten heeft op een toch al erg ingewikkeld leven.

In dit speelveld acteert LaNSCO

*We hebben er lang over gedaan om het profiel van een scharrelondernemer helder te krijgen. Wie zijn nu die mensen voor wie deze oplossing ‘werkt’? Want ook in de groep bijstandsgerechtigden zijn de scharrelondernemers een bijzondere groep. Het zijn mensen zoals we al eerder zeiden met talenten en vaardigheden, vaak hoger opgeleid, creatief, vaker wat ouder (veel in hun rugzak) en bijna altijd met (onzichtbare) lichamelijke en/of psychische beperkingen die maken dat hun belastbaarheid beperkt is. Een hele bijzondere groep mensen in Nederland, onzichtbaar en ongekend, ongeliefd en als ze zichtbaar worden echte Kanjers!

Waarin LaNSCO zich onderscheidt

LaNSCO behartigt expliciet de belangen van coöperatieve scharrelondernemers, hun kartrekkers en betrokken mensen in de breedste zin van het woord.

Ook andere partijen in Nederland houden zich bezig met het ondernemen vanuit een uitkering. We werken als partner samen met de volgende landelijke partijen.

Cordaid (team COIN) ondersteunt startende sociale coöperaties met kennis, coaching en netwerken. In samenwerking met verschillende spelers in het veld, zoals gemeenten en maatschappelijke organisaties, ondersteunen we (startende) sociale coöperaties om tot duurzame bloei te komen. 

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren.

Stimulansz is kennis- en adviespartner van gemeenten en levert praktische oplossingen die écht werken.

LaNSCO is de enige partij die zich alleen richt op de scharrelondernemers in de coöperaties en hun kartrekkers.