De kracht van onderlinge verbondenheid

Tien jaar geleden vond de eerste vergadering plaats van de allereerste sociale coöperatie in Nederland. De Vrije Uitloop in Breda, opgericht door Erna Smeekens en Hans Udo, markeerde het begin van een nieuwe beweging in Nederland. Een beweging richting onderlinge verbondenheid en sociale samenhang, ontstaan vanuit de behoefte om mensen met een uitkering te laten ondernemen naar vermogen en bij te dragen aan hun talenten. Een ware inspiratie, want vandaag de dag bestaan er meer dan 25 sociale coöperaties!

In een tijd waarin individualisering hoogtij viert, klinken steeds vaker geluiden van mensen die de sociale samenhang en onderlinge verbondenheid missen. Hoe organiseer je de gezamenlijkheid die we met z’n allen zijn kwijtgeraakt? Het antwoord schuilt in sociale coöperaties. In sociale coöperaties doe je het samen: de mensen delen echt iets met elkaar. Zij delen dezelfde drempels die zij tegenkomen in het leven, maar ook de vreugde als iets lukt.

Gedeeld eigenaarschap

In een sociale coöperatie zijn alle leden mede-eigenaar. Samenwerken staat centraal. De coöperaties creëren een gevoel van thuis voor hun leden. Ze bieden een omgeving waarin mensen zich kunnen verbinden, waarin zij hun talenten kunnen ontdekken, waar zij het gevoel hebben dat ze erbij horen. Je ziet daardoor dat mensen enorm groeien. Zij krijgen weer zelfvertrouwen en meer eigenwaarde. Zij voelen zich weer trots tegenover hun gezin. Leden zeggen dan ook: ‘dit is de eerste plek die ik tegenkom in mijn leven waar ik écht mezelf kan zijn’.

De groei van sociale coöperaties

De afgelopen tien jaar laat zien hoe sociale coöperaties steeds meer een plek bemachtigen in de samenleving. Nederland telt nu meer dan 25 sociale coöperaties! Deze zijn er in verschillende vormen. Sommige coöperaties focussen zich alleen op participatie; het weer kunnen laten meedoen van mensen in de samenleving door te ondernemen naar vermogen. Andere richten zich expliciet op uitstroom van leden naar een eigen bedrijf met omzet of naar een baan in loondienst. Ook zijn er coöperaties die een mengvorm aannemen.

LaNSCO: de gezamenlijke stem van coöperaties

Ministeries en lokale overheden zijn steeds meer op zoek naar nieuwe manieren van werken en participatie. Sociale coöperaties sluiten goed aan op deze behoeften. Toch blijft het pionieren in elke gemeente. Vanwege het uitdagende pionierswerk en het groeiend aantal sociale coöperaties in Nederland is LaNSCO in het leven geroepen: het landelijk netwerk van sociale coöperaties in Nederland. LaNSCO bevordert verbinding, gezamenlijk leren en een gezamenlijke stem voor alle sociale coöperaties. Verenigd in een landelijk netwerk kunnen wij écht het verschil maken.

Vier het tienjarig jubileum met ons

Het verschil maken is gelukt. Sociale coöperaties zijn nu tien jaar een concept in Nederland. En dat is reden voor feest! Daarom nodigen wij op dinsdag 7 november 2023 iedereen uit om dit tienjarig jubileum met ons te vieren. Een feestelijke dag met optredens, een markt met producten van onze leden én heerlijke catering verzorgd door leden. Iedereen is welkom! Meld je aan als sociale coöperatie of externe. Of bekijk de uitnodiging.

Video tienjarig bestaan van sociale coöperaties