0625058155 info@lansco.nl

PARTNERS

Op deze pagina zie je met welke organisaties wij samenwerken of welke op een andere manier het werk van LaNSCO ondersteunen.

Cordaid

Onze eerste partner in het land was Cordaid. In 2012 wonnen we met Tientjes, onze vrijwilligersorganisatie, de WomanInc -Cordaid Stimuleringsprijs. En Cordaid nam ons mee naar Guatemala. Een onvergetelijke reis en de plek waar het coöperatie idee geboren is. Toen we begonnen te denken over een coöperatie in Breda, hebben we Cordaid als denktank gevraagd. En die samenwerking duurt voort tot op de dag van vandaag.

Samen met Cordaid deelden we twee jaar lang onze kennis en ervaring via Social Lab. De plek waar veel zaadjes zijn gelegd voor nieuwe coöperaties in het land. Ook hebben we samen met Cordaid de methodiek ontwikkeld, die speciaal gemaakt is voor ondernemers in sociale coöperaties zoals wij die bedoelen.

 

Het Oranje Fonds

In 2017 kwam het Oranje fonds op ons pad. Er was een nieuwe ronde voor hun Groeiprogramma en op de informatiebijeenkomst verzekerden ze ons dat het geen kopie-paste initiatief hoefde te zijn. We werden geselecteerd en inmiddels zijn we aangenomen in module 4, wat betekent dat het Oranje Fonds LaNSCO zowel professioneel als financieel ondersteunt.

Stichting DOEN

Stichting DOEN is een partner van bijna het eerste uur. Toen we financiering zochten voor de website van De Vrije Uitloop was stichting DOEN de partij die ons daarin steunde. Inmiddels steunt DOEN tot onze grote vreugde ook LaNSCO.

Gemeente Breda

En partner van het eerste uur was gemeente Breda. Niet direct van LaNSCO, meer van De Vrije Uitloop, maar tot op de dag van vandaag denkt Breda, als sociaal aandeelhouder mee over het vormgeven van het concept coöperatie voor scharrelondernemers en daar zijn we ze zeer dankbaar voor.

Soda Produkties

In 2018 werden er een aantal initiatieven geselecteerd om mee te doen aan een impact pilot: een pilot van Soda-producties en de Erasmus Universiteit. LaNSCO is een van de initiatieven die hieraan mee mochten doen, wat betekent dat we een aantal sessies mogen bijwonen waarin we aan de slag zijn met de impact die we maken.