Creëer nieuwe kansen voor inwoners in de bijstand

Participatie, in welke vorm dan ook, is heel belangrijk voor mensen. Het geeft ze een doel, zorgt voor zingeving, ritme, zelfvertrouwen, sociale interactie en ontwikkelmogelijkheden. Dit bevordert de gezondheid en het welzijn. Sociale coöperaties maken het mogelijk dat mensen in de bijstand op een ondernemende, praktische en duurzame manier weer in staat zijn om te participeren in de maatschappij. Dat geeft zingeving, maakt de groep mensen die ‘naast de maatschappij staat’ kleiner én betekent uiteindelijk significant minder uitgaven aan zorg en uitkeringen. Cruciaal voor succes is de ondersteuning van betrokken gemeenten.

Wat is een Sociale Coöperatie?

De sociale coöperatie is een groeiend fenomeen in Nederland. Het is een innovatieve constructie die het mogelijk maakt om met behoud van uitkering een onderneming te starten. Het is een oplossing voor mensen die wel willen ondernemen, maar voor wie de stap om op eigen kracht of vanuit de BBZ een onderneming te starten te groot is. Vanuit de veilige omgeving van een sociale coöperatie en met voldoende begeleiding en ondersteuning kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer actief meedoen in de samenleving. Denk aan:

  • Mensen met een (on)zichtbare beperking, lastige omstandigheden of die (tijdelijk) uitgevallen zijn op de arbeidsmarkt.
  • Ondernemers in spé met een plan dat (nog) niet geschikt is voor het gemeentelijke ondernemerstraject PTO/BBZ en daar graag in coöperatief verband aan werken.
  • Mensen in de schuldsanering die daarom (nog) geen onderneming mogen starten.
  • Nieuwkomers met een migratieachtergrond en die door taalproblemen moeilijk aan het werk komen.

Voordelen voor de gemeente

Fred Wosgien, senior beleidsadviseur Participatie bij de gemeente Delft, herkent de voordelen van een sociale coöperatie. “Dat leden van een sociale coöperatie zo opbloeien, is natuurlijk ook voordelig voor de gemeente. Van de ongeveer twintig mensen die in Delft vanuit een sociale coöperatie zijn gaan ondernemen, is een kwart uitgestroomd uit de uitkering. Daarnaast zien we dat deelname aan een sociale coöperatie leidt tot een vermindering van de zorgkosten. Dat is allemaal mooi meegenomen, maar ik vind de grootste succesfactor dat mensen hun talenten kunnen ontplooien en weer meedoen in de samenleving.”

Ondersteunende rol gemeenten

De gemeente is een belangrijke partner in dit initiatief. Zij verleent toestemming aan bijstandsgerechtigden om deel te nemen aan een sociale coöperatie. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die moeilijk passend werk kunnen vinden. Een sociale coöperatie helpt de gemeente in het uitvoeren van haar wettelijke taak om participatie te bevorderen. Een sociale coöperatie creëert extra mogelijkheden om deze groep (maar ook bijvoorbeeld niet-uitkeringsgerechtigden) te laten meedoen. Om een sociale coöperatie effectief te laten zijn, is teamwerk belangrijk. De gemeente kan andere spelers betrekken en mensen wijzen op de sociale coöperatie om meer impact te maken.

De gemeente heeft een ondersteunende en faciliterende rol voor (toekomstige) sociale coöperaties. Wil je weten wat je als gemeente kunt doen? Download de flyer.

Ondernemen vanuit de bijstand, mag dat?

De Participatiewet maakt het mogelijk om via een sociale coöperatie te ondernemen met behoud van uitkering. Wat een coöperatielid verdient als ondernemer wordt deels geïnvesteerd in het eigen bedrijf en de persoonlijke ontwikkeling. Het andere deel gaat naar de sociale coöperatie om deze draaiende te houden. Soms gaat ook een deel ‘terug’ naar de gemeente. Iedere sociale coöperatie maakt hierover zijn eigen afspraken met de gemeente.

De verantwoordelijkheid en coördinerende rol van gemeenten is vergroot met de Nieuwe Inburgeringswet. Het draait nu om lange-termijnoplossingen voor arbeidsdeelname en integratie van nieuwkomers. Sociale coöperaties spelen hierin een belangrijke rol.

Wat doet LaNSCO?

LaNSCO is speciaal opgericht om Sociale Coöperaties en gemeenteorganisaties te ondersteunen in een succesvolle en vruchtbare samenwerking. Wij kennen de praktijk en delen met enorm veel plezier onze kennis met jou en jouw collega’s. Tevens zijn wij een netwerkpartner voor gemeentes en leggen we de verbinding met gemeenten met relevante ervaringen rond sociale coöperaties. Zij kunnen vanuit de praktijk toelichten hoe een samenwerking met een coöperatie in zijn werk gaat.

Starten met een Sociale Coöperatie? Neem contact op!

Wil je meer weten over Soco’s of hebben jullie zelfs al concrete plannen? Wij kunnen wellicht een verhelderende presentatie verzorgen, of helpen met de nodige documenten als basis voor een stevige structuur.