Hoe jouw gemeente kan profiteren van een Sociale Coöperatie

Werk, in welke vorm dan ook, is heel belangrijk voor mensen. Werk geeft je een doel, zorgt voor zingeving, ritme, sociale interactie en mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Er is een direct verband tussen passend werk en gezondheid en welzijn.

Elke gemeente heeft echter een groep inwoners die zogenaamd ‘onbemiddelbaar’ zijn. Omdat ze bijvoorbeeld onvoldoende Nederlands spreken, kampen met fysieke of psychische beperkingen, of om andere redenen een moeilijke periode doormaken. Hierdoor ontstaat een behoorlijke groep die naast de maatschappij staat.

Dat is jammer, want iedereen heeft kwaliteiten en talenten, die vaak ook kunnen worden ingezet om eigen werk te creëren. Een Sociale Coöperatie kan hierbij een uitkomst bieden.

Wat is een Sociale Coöperatie?

De sociale coöperatie is een nieuw concept in Nederland. Het is een oplossing voor mensen die vanuit een uitkering willen ondernemen maar voor wie de stap om op eigen kracht een onderneming te starten te groot is.

Sociale coöperaties geven een nieuwe vorm aan participatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Zodat meer mensen actief kunnen meedoen in de samenleving. De gemeente is een belangrijke partner in dit initiatief. Zij verleent toestemming aan bijstandsgerechtigden om deel te nemen aan een sociale coöperatie.

De sociale coöperatie helpt een gemeente in het uitvoeren van haar wettelijke taak om participatie te bevorderen. Daar staat dan soms ook een vergoeding voor de coöperatie tegenover.

Ondernemer worden in de Bijstand, mag dat?

Ja, de Participatiewet biedt hiervoor voldoende ruimte. Het gebeurt al in steeds meer gemeenten. Sociale Cooperaties hebben hun meerwaarde al bewezen. Ze leveren individuele en maatschappelijke impact op.

De leden van een coöperatie staan weer zelf aan het stuur van hun eigen ontwikkeling, waardoor hun eigenwaarde, een positief zelfbeeld en het algemene welzijn enorm toenemen. Voor de overheid betekent dit minder uitgaven aan zorg en uitkeringen.

Hoe dan?

Belangrijk voor het opzetten van een sociale coöperatie is dat er een initiatiefnemer is en dat de gemeente een ondersteunende en faciliterende houding heeft. In principe hoef je zelf niks nieuws te bedenken.

LaNSCO is speciaal opgericht om Sociale Coöperaties en gemeenteorganisaties te ondersteunen in een succesvolle en vruchtbare samenwerking. Wij kennen de praktijk, en delen met enorm veel plezier onze kennis met jou en je collega’s.

Starten met een Sociale Coöperatie? Neem contact op!

Wil je meer weten over Soco’s of hebben jullie zelfs al concrete plannen? Wij kunnen wellicht een verhelderende presentatie verzorgen, of helpen met de nodige documenten als basis voor een stevige structuur.