Global goals

De Sustainable Development Goals (SDG), ook wel genoemd Global Goals, zijn zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen, om de wereld “een betere plek te maken in 2030”, schrijven de Verenigde Naties (VN) in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede. Volgens de VN is dit “de grootste uitdaging van deze tijd”. Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

De doelen waar LaNSCO en dus de sociale coöperaties in Nederland aan bijdragen, zijn: