Het LaNSCO Ondersteuningsfonds

LaNSCO stimuleert en faciliteert de beweging van sociale coöperaties. We kunnen startende en bestaande soco’s nu ook supporten via het LaNSCO Ondersteuningsfonds.

Dit doen we door:

1. Het ondersteunen van startende sociale coöperaties via het Startersprogramma.

2. Het ondersteunen van bestaande soco’s via het Boostprogramma.

De beoordeling van de aanvragen wordt niet door LaNSCO kernteam gedaan. We hebben een beoordelingscommissie bestaande uit coördinatoren van sociale coöperaties. Ook zit een bestuurslid van LaNSCO in de commissie.

Het streven is binnen twee weken de beoordeling afgerond te hebben bij een complete aanvraag.

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Er kunnen maximaal 6 aanvragen per programma per jaar worden gehonoreerd.

Dit Fonds is in samenwerking met de Vriendenloterij opgericht.