Het team

Jessica de Ruijter

Een inclusieve samenleving is waar Jessica voor staat. Begonnen in de internationale samenwerking, zet zij zich nu in voor het sociaal coöperatief ondernemen in Nederland. Dit avontuur begon in Amersfoort waar zij mede-initiatiefnemer van sociale coöperatie de Blauwe Paraplu is. Bottom-up, gelijkwaardigheid, samen en een boel enthousiasme zijn haar kernwoorden.

Diet Grosheide

Mensen ruimte en kansen bieden! Vanuit die gedachte, en geïnspireerd door Erna van ‘De Vrije Uitloop’, heeft Diet samen met Jessica de sociale coöperatie ‘Blauwe Paraplu’ opgezet in Amersfoort. Met LaNSCO wil zij zich ervoor inzetten om het sociaal coöperatief ondernemen veel breder in Nederland te verspreiden.

Marcel Keyser

Marcel is een bevlogen ondernemer met ervaring in het opzetten van een netwerkorganisatie. Voor Lansco zet hij zich in om de onderlinge samenwerking tussen (leden van) coöperaties te helpen versterken: via gemeenschappelijk inkopen, het bedrijfsleven meer te betrekken en door het platform van Lansco te helpen professionaliseren.

Eric van der Eerde

Tijdens mijn werk als jobcoach kwam ik mensen tegen voor wie een baan niet paste. Tegelijkertijd waren de analyses over de arbeidsmarkt niet rooskleurig. Dit daagde mij uit om na te denken over alternatieven. De sociale coöperatie is een goed alternatief en verdient veel steun. Ik draag graag bij aan de verspreiding.

Paul Leistra

Mensen in hun kracht zetten, dat is een van de drijfveren van Paul. Hij is coördinator bij de sociale coöperatie Scope in Delft en voor LaNSCO houdt hij zich onder andere bezig met onderzoek en het ontwikkelen van trainingen. Als ondernemer combineert hij zijn achtergrond in industrieel ontwerpen en duurzaamheid met coaching en training.

Jacqueline Boots

Wat is er mooier dan mensen een kans om als ondernemer te participeren in de maatschappij en je talenten in mogen inzetten. Sinds 2019 begeleid ik ondernemers vanuit de bijstand richting ondernemerschap. Daarnaast zet ik me voor LaNSCO in om de meerwaarde van een sociale coöperatie landelijk kenbaar te maken. Er is niet mooiers dan nieuwe kansen te ontdekken en daarin met anderen samen te werken.

Esther Moelands

Met een sterk verlaagde belastbaarheid ben ik de sociale coöperaties enorm dankbaar! Zo kan ik naar mijn maximale vermogen mezelf ontwikkelen en anderen blij maken met mijn werkzaamheden. Binnen LaNSCO onderhoud ik de website en de MijnLaNSCO site. Je kunt me ook tegenkomen op LinkedIn en binnen de campagne #ikbennietdeuitzondering om het belang van de soco’s uit te dragen!

Amber Davidse

Amber is een enthousiaste freelancer. Haar kennis over de online wereld zet zij met plezier in voor LaNSCO. Betekenisvolle communicatie is haar motto. ‘Het is mooi om een verschil te kunnen maken. In dit geval door LaNSCO onder de aandacht te brengen bij bestaande sociale coöperaties, gemeenten en toekomstige leden, zodat anderen straks ook hun eigen sociale coöperatie kunnen starten of er bij één terecht kunnen in hun omgeving. Met als doel dat mensen in de maatschappij hun talent kunnen en mogen inzetten.’

Het bestuur

Hilde Meijs

Anders kijken, denken en doen is nodig om huidige en toekomstige maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden. Hilde gaat die uitdaging graag aan door samen te leren, te ontwikkelen en te ervaren. Haar jarenlange ervaring in zorg, onderwijs, ontwikkelingssamenwerking en digitalisering zet ze graag  in voor LaNSCO. Werken vanuit de bedoeling is haar motto.

Marcel van Druenen

Het recht om zelfstandig geld te verdienen. Zonder baas, die zegt wat je moet doen. Ook als je niet een volledig inkomen kunt verwerken en bijstand nodig hebt. Dat is waar het mij om gaat. Goed werk is belangrijk voor mensen. De mogelijkheid om door het werk met en voor andere te leren en te groeien. En dat kan zeker ook zonder een baan, een werkgever en een gezagsrelatie.

Arjo Klamer

Arjo Klamer is emeritus-hoogleraar in de economie van kunst en cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en nu bezoekend hoogleraar humane economie aan de Vrije Universiteit. Daarnaast is hij bestuurslid van verschillende culturele-sociale instellingen. Vanuit zijn opvatting en kennis over het collectieve bewustzijn en de Oikos (Grieks voor thuis) levert Arjo een belangrijke bijdrage aan de structuur van en bestaande kennis bij sociale coöperaties. Arjo: “Cruciaal is dat het gedeelde belang voorop staat. Het is belangrijk met elkaar in gesprek te blijven en duidelijk te maken welke kwaliteiten men gezamenlijk wil realiseren. Omdat coöperatieleden buiten het ambtelijk apparaat en de markt opereren, moeten gemeenten bereid zijn meer op afstand toezicht te houden. Dat creëert uiteindelijk een ruimte waarin mensen iets voor elkaar kunnen betekenen. Een ruimte waarin mensen vertrouwen kunnen winnen en tot bloei komen. Daar draait het om.”

Jack Stuifbergen

Jack Stuifbergen is een bevlogen ondernemer die sinds zijn twaalfde al wist dat hij ondernemer wilde worden. In 1997 is hij begonnen met het wassen van de ramen bij de buren. In 2015 is hij begonnen met het verkopen van impact op 8 (nu 9) van de 17 SDG’s om de wereld een mooier plek te laten zijn. Breedweer is het bedrijf waar hij dat mee aan het doen is. Jack heeft met Breedweer laten zien dat je succesvol kan zijn door impact te maken, Breedweer is meerdere keren één van de snelsgroeiende bedrijven van Nederland geweest.

Niels Kronenburg

Vanuit mijn betrokkenheid bij het programma Maatschappelijke Initiatieven op Stations, een samenwerking van NS en ProRail, ben ik in aanraking gekomen met LaNSCO en de wijze waarop deze organisatie zich inzet voor iedereen voor wie het “normale” werkende leven op een of andere manier niet past. De impact die we met zijn allen kunnen maken in het verbeteren van kansen en mogelijkheden voor deze doelgroep en daarmee ook het levensgeluk drijft mij enorm. Vanuit mijn achtergrond en expertise zet ik me in om LaNSCO en aangesloten coöperaties te ondersteunen bij de ontwikkelopgaves, zodat in de toekomst nog meer mensen geholpen kunnen worden met het ontwikkelen en inzetten van eenieders talent.

De grondleggers

Erna Smeekens en Hans Udo

Door hun aanstekelijke energie en doorzettingsvermogen is het sociaal coöperatief ondernemen in Nederland op de kaart gezet. Erna en Hans zijn de grondleggers van de eerste sociale coöperatie: De Vrije Uitloop in Breda. En zij hebben vele mensen geïnspireerd om anders te kijken naar mensen in de bijstand.