Het team

Jessica de Ruijter

Een inclusieve samenleving is waar Jessica voor staat. Begonnen in de internationale samenwerking, zet zij zich nu in voor het sociaal coöperatief ondernemen in Nederland. Dit avontuur begon in Amersfoort waar zij mede-initiatiefnemer van sociale coöperatie de Blauwe Paraplu is. Bottom-up, gelijkwaardigheid, samen en een boel enthousiasme zijn haar kernwoorden.

Diet Grosheide

Mensen ruimte en kansen bieden! Vanuit die gedachte, en geïnspireerd door Erna van ‘De Vrije Uitloop’, heeft Diet samen met Jessica de sociale coöperatie ‘Blauwe Paraplu’ opgezet in Amersfoort. Met LaNSCO wil zij zich ervoor inzetten om het sociaal coöperatief ondernemen veel breder in Nederland te verspreiden.

Marjan Hendriks

In de lange loopbaan van Marjan in educatie en gemeentelijke overheid zat een rode draad: de kwaliteiten van mensen uitbouwen, netwerken, meebouwen aan vernieuwende krachtige organisaties. Zij is medeoprichter van Sociale Coöperatie Plu024 in Nijmegen. En zet haar ervaring met plezier in voor het uitbouwen van LanSCO.

Marcel Keyser

Marcel is een bevlogen ondernemer met ervaring in het opzetten van een netwerkorganisatie. Voor Lansco zet hij zich in om de onderlinge samenwerking tussen (leden van) coöperaties te helpen versterken: via gemeenschappelijk inkopen, het bedrijfsleven meer te betrekken en door het platform van Lansco te helpen professionaliseren.

Eric van der Eerde

Tijdens mijn werk als jobcoach kwam ik mensen tegen voor wie een baan niet paste. Tegelijkertijd waren de analyses over de arbeidsmarkt niet rooskleurig. Dit daagde mij uit om na te denken over alternatieven. De sociale coöperatie is een goed alternatief en verdient veel steun. Ik draag graag bij aan de verspreiding.

Paul Leistra

Mensen in hun kracht zetten, dat is een van de drijfveren van Paul. Hij is coördinator bij de sociale coöperatie Scope in Delft en voor LaNSCO houdt hij zich onder andere bezig met onderzoek en het ontwikkelen van trainingen. Als ondernemer combineert hij zijn achtergrond in industrieel ontwerpen en duurzaamheid met coaching en training.

Jacqueline Boots

Wat is er mooier dan mensen een kans om als ondernemer te participeren in de maatschappij en je talenten in mogen inzetten. Sinds 2019 begeleid ik ondernemers vanuit de bijstand richting ondernemerschap. Daarnaast zet ik me voor LaNSCO in om de meerwaarde van een sociale coöperatie landelijk kenbaar te maken. Er is niet mooiers dan nieuwe kansen te ontdekken en daarin met anderen samen te werken.

Esther Moelands

Met een sterk verlaagde belastbaarheid ben ik de sociale coöperaties enorm dankbaar! Zo kan ik naar mijn maximale vermogen mezelf ontwikkelen en anderen blij maken met mijn werkzaamheden. Binnen LaNSCO onderhoud ik de website en de MijnLaNSCO site. Je kunt me ook tegenkomen op LinkedIn en binnen de campagne #ikbennietdeuitzondering om het belang van de soco’s uit te dragen!

Het bestuur

Hilde Meijs

Anders kijken, denken en doen is nodig om huidige en toekomstige maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden. Hilde gaat die uitdaging graag aan door samen te leren, te ontwikkelen en te ervaren. Haar jarenlange ervaring in zorg, onderwijs, ontwikkelingssamenwerking en digitalisering zet ze graag  in voor LaNSCO. Werken vanuit de bedoeling is haar motto.

Marcel van Druenen

Het recht om zelfstandig geld te verdienen. Zonder baas, die zegt wat je moet doen. Ook als je niet een volledig inkomen kunt verwerken en bijstand nodig hebt. Dat is waar het mij om gaat. Goed werk is belangrijk voor mensen. De mogelijkheid om door het werk met en voor andere te leren en te groeien. En dat kan zeker ook zonder een baan, een werkgever en een gezagsrelatie.

De grondleggers

Erna Smeekens en Hans Udo

Door hun aanstekelijke energie en doorzettingsvermogen is het sociaal coöperatief ondernemen in Nederland op de kaart gezet. Erna en Hans zijn de grondleggers van de eerste sociale coöperatie: De Vrije Uitloop in Breda. En zij hebben vele mensen geïnspireerd om anders te kijken naar mensen in de bijstand.