Tijdens de workshop van LSA bewoners en LaNSCO in 2020 werd al duidelijk: bewonersbedrijven en sociale coöperaties zijn natuurlijke partners. Zij versterken elkaar en door de samenwerking bieden we meer mensen de kans om mee te doen.

We zijn heel blij dat LSA bewoners dankzij een gift van € 1 miljoen vanuit de Nationale Postcode Loterij met een landelijk en vernieuwend programma Bewonersbedrijven aan de slag gaat. Alle ondernemende bewonersinitiatieven, net gestart of al langer bezig, kunnen  door dit programma expertise en vaardigheden opdoen om de lokale economie (verder) te versterken en sociale, groene en veilige buurten te creëren. LSA bewoners werkt voor dit programma samen met meerdere partners waaronder Social Enterprise en LaNSCO. De komende maanden gaan we in gesprek over de verdere invulling van het programma. In dit artikel lees je meer.