Sociale coöperatie De Vrije Uitloop vierde in november 2023 haar tienjarig bestaan! Deze allereerste sociale coöperatie in Nederland is destijds opgericht door Hans Udo en Erna Smeekens. Tijdens het jubileum zijn zij verrast met de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De benoeming is een welverdiende erkenning voor het baanbrekende werk en de inzet van Hans en Erna. Zij hebben het leven van zoveel mensen verrijkt en het is hen gelukt om het werkveld wakker te schudden om te denken in mogelijkheden en kansen. Ook zijn Erna en Hans de grote inspiratiebron geweest om vijf jaar geleden het landelijk netwerk van sociale coöperaties (LaNSCO) op te starten. En om deze fantastische beweging verder aan te jagen en te ontwikkelen. Met succes! Want er zijn nu 25 sociale coöperaties in het land.

Benoeming door de burgemeester

Burgemeester Paul Depla van Breda heeft de Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Hans Udo (73 jaar) en aan Erna Smeekens-Udo (60 jaar). Zowel Erna Smeekens-Udo als Hans Udo worden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hoe dat is gegaan? Dat zie je terug in deze video.