Het besteden van SROI-gelden of het doen van MVO-inkopen is een belangrijk aspect geworden bij zakelijk inkopen en natuurlijk bij het proces van overheidsaanbestedingen. Maar het is niet altijd even eenvoudig om hier effectief mee om te gaan. In haar terugkerende blog vertelt Jacqueline Boots hier meer over.

Social Return On Investment (SROI) is een benadering die tot doel heeft om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Het Rijk zet haar inkoopkracht in om deze groep mensen perspectief te bieden op werk, inkomen en participatie in de samenleving. Dit betekent dat van bedrijven die aanbestedingen doen bij overheidsinstellingen, verwacht wordt om 5% van de aanneemsom te besteden aan SROI.

In de praktijk blijkt dit echter niet altijd gemakkelijk te zijn. Veel bedrijven weten niet goed hoe ze SROI op een effectieve manier kunnen inzetten. Vaak is er alleen tijdens de aanbestedingsfase aandacht voor SROI, waarna het belang ervan snel naar de achtergrond verdwijnt. Leveranciers missen vaak een sparringpartner binnen de gemeente met specialistische kennis op dit gebied. En hoewel bijna elke gemeente een SROI-adviseur heeft, stranden veel initiatieven bij opdrachtgevers die niet thuis geven, het niet weten hoe ze dit moeten aanpakken, of kandidaten die worden aangedragen maar niet worden aangenomen.

Maar hoe belangrijk is SROI eigenlijk echt? En waar ligt de oplossing?

Een van DE oplossingen blijkt te liggen in de ondernemers binnen sociale coöperaties. Deze coöperaties bestaan uit ondernemers die met behoud van uitkering hun bedrijf opzetten. Ze zijn klanten van de sociale dienst en hebben vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze ondernemers bieden hun diensten aan via het platform LaNSCO United, waar bedrijven regionaal ondernemers kunnen selecteren en opdrachten aan hen kunnen gunnen.

Door omzet te gunnen aan deze ondernemers groeien hun bedrijven, waardoor ze uiteindelijk kunnen uitstromen naar een volwaardig bedrijf. Bovendien leveren deze ondernemers prachtige dienstverlening of producten die niet onderdoen voor die van reguliere bedrijven.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem dan eens een kijkje op de website van LaNSCO United en ontdek hoe je kunt bijdragen aan een inclusieve samenleving door samen te werken met sociale ondernemers. Voor meer informatie over inkopen bij LaNSCO United kun je contact opnemen met Linda Bood door te mailen naar linda@lansco.nl.