“Wanneer er vanuit de overheid gepraat wordt over mensen met een zgn “afstand tot de arbeidsmarkt” gebeurt dit nog veel te vaak in cijfers; hoeveel kost het een gemeente wanneer er iemand in de bijstand zit en hoeveel kost het om deze mensen weer aan het werk te krijgen? Door deze vragen wordt er te weinig gekeken naar de mensen zelf en wat werk kan bijdragen aan hun leven en hun welzijn.
Masterstudent sociaal psychologie Sonia van Wenum heeft juist gekeken naar de Waarde van Werk en onderzoek gedaan bij sociale coöperatie Scope in Gemeente Delft. Het onderzoek heeft ze uitgevoerd met behulp van het Werk als Waarde model, gebaseerd op de capability approach.
Uit haar onderzoek blijkt dat een sociale coöperatie een effectieve manier is om de waardes die werk te bieden heeft te kunnen ervaren.
Het draagt enorm bij aan het welzijn van mensen. Lees hier haar hele artikel” https://www.innovatiefinwerk.nl/inzetbaarheid/2022/06/sociale-co%C3%B6peraties-en-de-waarde-van-werk