Misschien ken je haar nog niet maar het werk van Tine de Moor is van grote waarde voor sociale coöperaties. Hoe dat komt? Omdat zij van kleins af aan geïnteresseerd is in hoe gedrag te beïnvloeden is en welke betekenis gezamenlijkheid daarin heeft. Hier vind je een aantal van haar artikelen.

Tragedie of niet

In 2003 promoveerde Tine op een onderzoek naar ‘commons’ (ook wel burgercollectieven of coöperaties). Zij onderzocht of het verhaal van de ‘tragedy of the commons’ klopte. Die ‘tragedy’ stelt dat het onmogelijk is dat mensen samen natuurlijke rijkdommen kunnen beheren omdat iedere vorm van gemeenschappelijk bezit zal falen. Vanuit de aanname dat elk mens toch focust op zijn egoïstische behoeften waardoor collectieve verantwoordelijkheid leidt tot een tragedie. Uit haar onderzoek bleek juist dat het goed mogelijk is om samen als burgers producten en diensten te maken en delen, ze gaan hier op een zuinige en verantwoordelijke manier mee om.

Loopbaan

Daarna werd Tine In 2012 benoemd als hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht met als leeropdracht ‘Instituties voor collectieve actie in historisch perspectief.’ Dat onderzoek richt zich op de ontwikkeling en het functioneren van instituties die gericht zijn op collectieve activiteiten zoals gilden, marktgenootschappen en moderne burgerinitiatieven. Onlangs is zij benoemd tot hoogleraar bij de Rotterdam School of Management. Daar gaat zij onderzoek doen naar de oprichting, werking en evolutie van sociale ondernemingen en hun evoluerende rol in de ontwikkeling van een duurzamere economie.

Commons

In deze podcast van Social Enterprise NL deelt professor Tine de Moor haar kennis en ervaring over ‘commons’, of beter burgercollectieven of coöperaties. Die ontstaan op allerlei plekken: in de zorg, voor energie, landbouw en natuurlijk op het gebied van arbeidsparticipatie door de sociale coöperaties. Maar denk niet dat wij vernieuwend bezig zijn. ‘Commons’ of coöperaties zijn al eeuwen in gebruik, vooral in landen ten zuiden van de evenaar. Die initiatieven zijn de basis voor  Tines onderzoeken waarmee zij de coöperatieve samenwerkingsvormen die nu ontstaan, wil versterken.

Tine legt in deze podcast uit wat zij zo interessant vindt aan coöperaties. Coöperaties zoeken naar nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Het speelveld werd lange tijd bepaald door de overheid en de markt. Maar daar zit nog heel veel tussen. Coöperaties experimenteren hoe het anders kan. Ze zijn een gamechanger voor gedragsverandering!

Ook ziet Tine ze als middel om bij te dragen aan de social enterprise beweging. De gedeelde, gezamenlijke verantwoordelijkheid die kenmerkend is voor een ‘common’ verhoogt de betrokkenheid van mensen bij de sociale onderneming.

Wat kunnen andere sociale ondernemingen hiervan leren? Hoe ziet Tine de toekomst van burgercollectieven? Luister de podcast voor alle antwoorden.