Onderzoeken of je eigen onderneming kunt opzetten terwijl je in de bijstand zit? In Zwolle kunnen mensen met een bijstands/IOAW- uitkering terecht bij de sociale coöperatie Expeditie 038. Hier kan je ontdekken waar je energie en omzet uit kunt halen. Zonder het risico te lopen de uitkering kwijt te raken en met vrijstelling van sollicitatieplicht. Dat meldt de website Bijstandsblues.

Zwollenaren die al meer dan twee jaar in een uitkeringssituatie zitten kunnen zich bij de pas opgerichte sociale coöperatie aanmelden. Onder deskundige begeleiding gaan ze een ondernemingsplan opstellen en hun plan of idee uitvoeren. Dat doen ze in samenwerking met gelijkgestemden die ook aan hun eigen onderneming werken.

Ondernemen naar vermogen
Onder de groep uitkeringsgerechtigden zitten vaak mensen die graag iets willen ondernemen en goede ideeën hebben. Echter, vanwege hun moeilijke situatie lukt het hen niet om een eigen bedrijf op te zetten. Ze weten de weg niet en worden geconfronteerd met tal van regels en drempels richting betaald werk. De sociale coöperatie probeert te helpen om een eigen onderneming op te zetten. Deelnemers hoeven niet bang te zijn dat ze worden gekort op hun uitkering zodra ze wat geld gaan verdienen. De inkomsten worden namelijk gebruikt om de onderneming verder uit te bouwen, bijvoorbeeld voor materialen of extra scholing. Het hoeft niet om grote bedragen te gaan. Expeditie 038 noemt dit ook wel ‘ondernemen naar vermogen’.

Speciaal traject voor statushouders
Vluchtelingen met een verblijfsstatus die in het land van herkomst ook al ondernemer waren, kunnen een apart traject volgen bij ‘038’. De hulpvraag is voor deze groep anders dan bij mensen die vanuit de bijstand/IOAW iets nieuws willen beginnen Ze weten al wat ze willen en wat ze kunnen maar vaak nog niet goed hoe het is om in Nederland te ondernemen en spreken de taal vaak onvoldoende.

Ondernemen in de bijstand
In Zwolle zijn er weliswaar meer instanties die starters op weg helpen met een eigen onderneming, bijvoorbeeld vanuit het UWV, de Kamer van Koophandel en het Regionaal bureau zelfstandigen (Rbz.). Maar Expeditie 038 werkt anders. Zo werkt de coöperatie groepsgewijs, is laagdrempeliger en kunnen de deelnemers in een wat rustiger tempo aan de slag. En is bovendien niet van de overheid.

Eigen onderneming
In maart start de eerste groep. Er wordt begonnen met workshops en wekelijkse bijeenkomsten. Daarna wordt er geprobeerd om omzet te behalen. Het streven is honderd euro per maand. Dit is een prikkel, maar dat lukt niet altijd. Voor sommigen is participatie het maximaal haalbare en anderen groeien uit tot een zelfstandig ondernemer.