“Aan de slag met een sociale coöperatie.”
14 december 14.00-16.00,
De Witte Vlinder, Van Galenstraat 30 in Amersfoort

Op 14 december organiseren LSAbewoners en LaNSCO weer een bijeenkomst voor BewonersBedrijven en andere maatschappelijke initiatieven, “Aan de slag met een sociale coöperatie.”

In deze gratis sessie van 2 uur krijg je een introductie in theorie én praktijk over de sociale coöperatie door Jessica de Ruijter en Paul Leistra.

Wat is het precies, waarom zou je er één willen opstarten en hoe doe je dat? Jessica van het landelijke netwerk van sociale coöperaties (LaNSCO) weet er alles van en neemt je mee. Vervolgens vertelt Paul Leistra van Scope in Delft over hun ervaringen als sociale coöperatie. 

Mocht je na deze sessie serieus geïnteresseerd zijn in het oprichten van een sociale coöperatie? Vanaf half januari volgt een serie trainingen en werksessies met als doel een sociale coöperatie op te richten. Daar krijg je dan begeleiding bij vanuit Lansco. Deze follow-up plannen we zo snel mogelijk in.

De inschrijving is inmiddels voorbij.