Halte Werk, de gezamenlijke sociale dienst van de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard, heeft een overeenkomst afgesloten met Pangea Coöperaties. Een initiatief om in deze twee gemeenten vluchtelingen te helpen met een eigen bedrijf. Deze nieuwkomers hebben in hun thuisland bedrijven geleid en beschikken over de nodige competenties en ervaring. Zij hebben alleen hulp nodig bij het starten van een onderneming in Nederland. Bijvoorbeeld met de regels, vergunningen en vooral: hoe je hier een goed netwerk opbouwt.

Drijvende kracht Pangea
Een van de drijvende krachten achter Pangea Alkmaar is Jacqueline Boots. Ze leidt de sociale coöperatie Lichtpunt in Alkmaar voor bijstandsgerechtigden om ondernemerschap te ontwikkelen. Daarnaast heeft ze haar eigen bedrijf Ondernemen Werkt!, samen met business-coach Marcel Keyser die ook aan de wieg staat van Pangea. Zij bundelen met partners hun krachten om pangea-coöperatie(s) op te richten. “Pangea was het oercontinent toen alle huidige continenten nog aan elkaar vastzaten. Deze verbinding tussen de landen willen wij nu symbolisch herstellen.”

Talentvol
De deelnemers zitten in de bijstand. De omzet en kosten verlopen via de rekening van Pangea. “Voor elke deelnemer wordt een apart overzicht van zijn omzet en kosten (in een grootboekrekening) bijgehouden. Onze doelstelling is 60 % uitstroom na 1 jaar. Dit omdat de nieuwkomers zeer talentvol zijn gezien hun ervaringen in hun thuisland. In het 2e jaar verwachten wij een uitstroom van nog 20 % in ondernemerschap en de overige 20 % zal uitstromen in een baan of valt weer terug in de bijstand. Tevens bestaat de mogelijkheid dat deelnemers doorstromen naar Coöperatie Lichtpunt. Deze Coöperatie is meer gericht op participatie”, aldus Keyser.

Intensieve begeleiding
Het gemeentelijke Halte Werk meldt de deelnemers aan voor dit traject. Met financieel support van het Oranje Fonds is Pangea na 2 jaren voorbereiding per oktober 2021 aan de slag gegaan met de begeleiding van de tien ondernemende nieuwkomers. Het streven is: een eigen bedrijf binnen twaalf maanden. Door een intensieve begeleiding kunnen ze zo mogelijk weer meedoen in de maatschappij en als ondernemer zelfs werkgelegenheid voor anderen creëren. “Voor de groep in Alkmaar wordt maximaal twee dagen per week een ruimte gehuurd om samen te komen. “Dit doen wij in het wijkcentrum Mare Nostrum, dat diverse lokalen heeft plus een lobby, bar en theaterzaal voor de ondernemers events. Een voordeel is dat daar meer maatschappelijke organisaties huizen, die mogelijke interessant zijn voor de deelnemers. Bovendien zijn onze huurkosten hierdoor flexibel.”

In meerdere steden uitrollen
De initiatiefnemers van Pangea hebben een stichting opgericht en gaan het model wat ze hebben ontwikkeld in meerdere steden uitrollen. “We zijn daarover in gesprek met verschillende gemeenten. We selecteren zelf de projectleiders met de lokale netwerken. De coöperaties heten dan PANGEA met de desbetreffende plaatsnaam. Maar het kan ook dat een bestaande coöperatie een ‘uitstroomgroep’ via het Pangea-programma realiseert onder hun eigen naam. Deze coöperaties gaan een overeenkomst aan met de ‘PANGEA FOUNDATION’ die de lokale pangea-groepen ondersteunt in alle stadia en belangrijke elementen van het programma. We willen een gelijk aanbod en kwaliteit in alle steden waarborgen.”

Niet durven hopen
De ondertitel van het pangea-project is ‘Hoop Droom Werkelijkheid’. Keyser: “Deze frase komt van een van de deelnemers zelf. Hij gaf aan dat zij als nieuwkomers jarenlang vanaf hun vlucht niet hebben durven hopen. Met ons programma voelden zij na jaren voor het eerst weer de ruimte om te mogen hopen. Er werd zelfs gevraagd naar hun echte, soms lang verholen dromen. En dat niet alleen zei de nieuwkomer: ‘dit programma helpt ons ook nog eens echt om onze droom waar te maken’. Wij geloven in de kracht van de ondernemers zelf. Veel te lang zijn nieuwkomers als hulpbehoevend of zelfs probleem-makend in de media gebracht. Wij zien talentvolle en ervaren ondernemers met veel lef en passie die kunnen ondernemen. Ze willen alleen de poortjes naar het juiste netwerk, regels en manier van zakendoen leren kennen. Om daarmee duurzaam vanuit eigen kracht zelfstandig en onafhankelijk te kunnen zijn. Omdat de programma’s in het Nederlands plaatsvinden volgt integratie in deze context als vanzelf.”

De eerstvolgende coöperaties gaan, zeggen Boots en Keyser, naar verwachting in de regio Leiden en Zwolle van start.

www.pangeacooperaties.nl

Bert Vos

De pitchers in Alkmaar waren:

Ola en Alaa Shams (Syrië | BITES BY OLA | Syrische Catering & Snacks)
Ibrahim Zanklo (Syrië | PHOENIX DESIGN | Designer van leerproducten)
Nabil Al Fuhidy (Jemen | POSITIVE TRADING | Handelagent NL-Midden Oosten)
Rosa Paulo (Angola | ROSA ROYAL |High End Taartenmaker)
Diego & Elisabeth Agudelo (Colombia | DIVERSEX | Online shop Erotische artikelen)
Mohammad Osman (Eritrea | ADULIS | Samosa (pasteitjes) voor restaurants)
Ayoub Ayed (Tunesië | AA Digital Marketeer)
Taghried Abdulrahman (Irak | NISABA | Sport Schiet School)
Nardos Aron (Eritrea | ERI BETNA | hybride winkelconcept: koffie, ontbijt, winkel)