Op 17 mei vond de allereerste Amersfoortse sociale coöperatiedag plaats, georganiseerd door de Blauwe Paraplu en Scoop. En LaNSCO was erbij! Het doel van de bijeenkomst was de bekendheid van beide coöperaties vergroten en de samenwerking met de gemeente Amersfoort versterken. Verschillende afdelingen van de gemeente, waaronder Arbeidsintegratie, SROI (Social Return on Investment) en Samen Leven, waren vertegenwoordigd tijdens de bijeenkomst. Ook de wethouder bestuurlijke vernieuwing was aanwezig.

Mooie samenwerking sociale coöperaties
De Blauwe Paraplu, opgericht in 2016, biedt ondersteuning aan haar leden bij het opzetten en ontwikkelen van hun eigen bedrijf. Scoop is sinds vorig jaar actief en legt de nadruk op gezamenlijk ondernemen, met name op het gebied van catering en het organiseren van een wekelijks theehuis voor wijkbewoners.

Tijdens de sociale coöperatiedag gingen coöperatieleden en vertegenwoordigers van de gemeente met elkaar in gesprek aan gesprekstafels. Dit resulteerde in waardevolle discussies en nieuwe inzichten. Het was bemoedigend om te zien dat de gemeente Amersfoort zich achter dergelijke initiatieven schaart. “Als gemeente is het belangrijk om naast dit soort initiatieven te staan” merkte de wethouder op. De sociale coöperatiedag bood een platform voor het delen van ervaringen en het bespreken van mogelijkheden voor verdere samenwerking tussen de coöperaties en de gemeente. Zoals een beleidsadviseur het verwoorde: “Het was heel interessant. Ik had het niet willen missen.”

Bewustzijn coöperaties
Met de succesvolle organisatie van dit evenement hebben de Blauwe Paraplu en Scoop een belangrijke stap gezet in het vergroten van het bewustzijn rondom sociale coöperaties in Amersfoort. Door de betrokkenheid van de gemeente en de constructieve gesprekken die plaatsvonden, kunnen deze coöperaties nu met hernieuwde energie verder werken aan hun missie om ondernemerschap en samenwerking te stimuleren in de stad.